Leveringsvoorwaarden

Algemene/Leveringsvoorwaarden Stitchhouse.nl

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op – en gelden voor -alle aanbiedingen, alle door de gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en/of overige handelingen
van Stitchhouse.nl te Tiel.
2. De koper/ opdrachtgever wordt in deze Algemene Voorwaarden benoemd als: de klant.
3. Indien de klant zijn eigen voorwaarden hanteert, zullen deze niet worden toegepast, mits schriftelijke toestemming van Stitchhouse.nl.
4. Stitchhouse.nl heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen/ aan te vullen.
5. De klant stemt met deze Algemene Voorwaarden in als men gebruik maakt van de site van Stitchhouse.nl om bestelling(en) te plaatsen.

Artikel 2: Aanbiedingen en prijzen
1. Alle vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2. De verzendkosten worden berekend aan de hand van de standaard tarieven .
3. De producten worden geleverd tegen de prijs die op de dag van overeenkomst geldt.
4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten.

Artikel 3: Vrijwaringen
1. Nog in te vullen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Artikel 4: Totstandkoming overeenkomsten
1. Deze overeenkomst komt tot stand als de klant de bestelling heeft betaald via de site.
2. Deze overeenkomst kan alleen worden ontbonden in opdracht van de klant na schriftelijke toestemming van Stitchhouse.nl.

Artikel 5: Betaling
1. Via internet kan de bestelling op de volgende manieren betaald worden:
– iDEAL
– vooruitbetaling Via een Tikkie. (Voor een tikkie hebben wij uw MOBIELE nummer nodig, om u een Tikkie via een sms/app te kunnen sturen.

Artikel 6: Leveringen en leveringstijden
1. Stitchhouse.nl streeft ernaar om betaalde bestellingen van alle kant en klare producten, die op werkdagen voor 12.00 uur ontvangen zijn, nog dezelfde dag te verzenden naar het door de
klant gegeven afleveradres.
2. Doch zullen de meeste bestelde producten geproduceerd moeten worden en kunnen daarom NIET dezelfde dag verzonden worden.
Wel zullen we dan alles in het werk stellen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en binnen 4 werkdagen te verzenden.
3. Als het bestelde product niet op voorraad is wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht. Wij zullen de klant dan proberen een levertermijn te geven.

Artikel 7: Reclameren, retour en ruilen
1. Wanneer de producten bij de klant zijn afgeleverd, is de klant verplicht om de producten nauwkeurig te controleren op tekortkomingen, beschadigingen en op overige gebreken.
2. Indien er gebreken zijn aan een ongebruikt artikel, is de klant verplicht dit binnen 1 dag na aflevering, te melden per e-mail aan Stitchhouse.nl. Na die dag wordt de klacht niet meer in
behandeling genomen door Stitchhouse.nl.
3. Producten kunnen pas na voorafgaande schriftelijke toestemming van Stitchhouse.nl worden geretourneerd in originele, onbeschadigde en complete staat.
4. De transportkosten voor het terugzenden van het product is voor rekening van de klant, tenzij punt twee.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Stitchhouse.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het geleverde product.
2. Stitchhouse.nl is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van het van het product bij terugzending door de klant aan Stitchhouse.nl.

Artikel 9: Persoonsgegevens
1. Alle gegevens van de klant worden niet aan derden verstrekt.
2. Wanneer de klant zijn of haar gegevens wil wijzigen en/ of inzien, kan de klant dit per e-mail aanvragen/ door geven.

Artikel 10: Rechten
1. Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Stitchhouse.nl gebruikt worden. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stitchhouse.nl.
2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de afbeeldingen en teksten op de site van Stitchhouse.nl. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Artikel 11: Rechtmacht en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Stitchhouse.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing.